Geachte Standhouder(s), bezoeker(s) Jaarmarkt Ingen,

 Als eerste spreken wij de hoop uit dat u en uw gezinsleden goed door de Corona pandemie bent gekomen. Verder willen wij als Stichting Jaarmarkt Ingen het volgende aan u bekend stellen.

 Nadat wij als Stichting Jaarmarkt Ingen in 2020 al het besluit hebben moeten nemen om de Jaarmarkt niet te laten doorgaan, i.v.m. de toen geldende COVID-19 beperkingen, hebben wij lang gewacht in 2021 om tot een besluit te komen.

 Echter na overleg met de Gemeente Buren en gezien de beperkingen, die op dit moment nog gelden, namelijk:

  1. Het complete gebied afzetten als evenemententerrein en dan met behulp van de Corona app een “onbeperkte” toegang verlenen, waarbij de 1½ meter maatregel niet geldt; of
  2. berekenen hoeveel loopgebied er voor de toeschouwers is en aan de hand daarvan bepalen hoeveel publiek er mag worden toegelaten, waarbij de 1½ meter maatregel geldt. Hierbij dient door middel van het tellen van het publiek, gestuurde toegang te worden verleend.

 

Optie 1 is geen optie gezien het feit dat we op de openbare weg zitten en handhaven lastig is. Optie 2 zou betekenen dat we 5 toegangen moeten bemannen met personeel en moeten gaan tellen en dan mensen tijdelijk de toegang moeten weigeren. Dit vraagt extra capaciteit van vrijwilligers, die we al niet veel hebben.

Gezien bovenstaande uitdagingen hebben wij besloten dat er voor het tweede jaar op een rij geen Jaarmarkt in Ingen zal worden gehouden.

In het verleden hebben wij ook wel eens moeten besluiten om de Jaarmarkt uit te stellen en deze later in het jaar te houden. Echter gezien de huidige onzekerheid hebben wij besloten dat wij geen opties zien om de Jaarmarkt later in het jaar te organiseren.

Wij hopen u allen in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen op onze Jaarmarkt op zaterdag 30 juli 2022.

Hopende u allen hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Jaarmarkt Ingen