Dit jaar zal de JAARMARKT in Ingen worden gehouden op zaterdag 25 juli a.s. van 12.00 uur tot 20.00 uur. De markt zal worden gehouden op het Dr. A.R. Holplein en in de aanliggende Dorpsstraat en zal bestaan uit zo’n 80 kramen en grondplaatsen en zal worden aangevuld met voor het publiek leuke en boeiende attracties.

Het staangeld, inclusief kraamhuur bedraagt € 40.00 per kraam.
Het zeil hiervoor kunt U tegen € 25.00 borg verkrijgen bij de organisatie, vanaf 09:30 uur.
Bij geen gebruik van een kraam is de prijs € 8.00 per meter.
Het staangeld moet vooruit worden betaald op het volgende rekeningnummer:
NL72RABO0168452936 RABO BANK WEST BETUWE, onder vermelding van Stichting Jaarmarkt 2020 Ingen.

Tevens verzoeken wij U het Inschrijfformulier volledig ingevuld binnen 15 (vijftien) dagen na ontvangt terug te sturen of te mailen naar:

W. Schreuders, Tabaksland 36, 4031 MJ Ingen,

E-Mailadres: jaarmarktingen@upcmail.nl

Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0344 – 602855.

WANNEER U HET STAANGELD NIET VOOR DE HIERBOVEN VERMELDE DATUM OVERMAAKT OF HET INSCHRIJFFORMULIER NIET TIJDIG EN VOLLEDIG TERUGSTUURT, KUNT U GEEN AANSPRAAK MEER MAKEN OP DE VOOR U GERESERVEERDE PLAATS OF KRAAM.